Lze předem zjistit kdo je více ohrožen komplikacemi při bariatrické operaci ?

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Lze předem zjistit kdo je více ohrožen komplikacemi při bariatrické operaci ?

Ano. Autoři z USA, kde se častěji provádí žaludeční bypasy než bandáže, hodnotili výskyt komplikací během hospitalizace u všech pacientů, jenž podstoupili v roce 2003 nějakou bariatrickou operaci ve státě New York. Jednalo se o 7868 pacientů, u kterých se retrospektivně sledoval věk, pohlaví, rasu/etnikum a 24 dalších různých faktorů, komorbidit. Z celého souboru se v 6.8 % pacientů vyskytla během hospitalizace jedna nebo více komplikací. Nejčastěji (ve více než 2%) se jednalo o plicní komplikace. Analýzou souboru se identifikovali následující předoperačně známé rizikové faktory: věk nad 50 let, mužské pohlaví, Hispánské etnikum, srdcové selhávání a srdcová arytmie, různá neurologická onemocnění a vředová nemoc žaludku, dvanácterníku. I když tato studie vychází s administrativních dat, ne z klinických údajů, a má svoje limitace a demografické specifika odlišné od českých poměrů, lze s její pomocí předem blíže identifikovat některé stavy, jenž předpovídají vyšší riziko komplikací během bariatrické operace a po ní.
Zdroj:
Wendy E. Keller a spol: Predictors of In-Hospital Postoperative Complications aminy Adults Undergoing Bariatric Procedures in New Zork State, 2003. Obes Surg, 16, June 2006, s. 702-708.

Literatura

Wendy E. Keller a spol: Predictors of In-Hospital Postoperative Complications aminy Adults Undergoing Bariatric Procedures in New Zork State, 2003. Obes Surg, 16, June 2006, s. 7%2-708.

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 11.7.2006

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding