Přínos psychologického vyšetření před bariatrickou operací

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Přínos psychologického vyšetření před bariatrickou operací

Dr. Edward Lurey, člen Americké psychologické asociace, Americké společnosti metabolické a bariatrické chirurgie ASMBS, Společnosti behaviorální medicíny a  Akademie pro poruchy příjmu potravy, který pracuje již léta s lidmi trpícími poruchami příjmu potravy dospěl k závěru, že existuje pět zraňujících slov, která jsou nenávistná a zanechávají trvale hluboké jizvy. Nikdo nechce být označován jako ... 1.hloupý  2. líný 3. šílený 4. tlustý nebo 5. ošklivý… “. Každé z těchto slov se používá k označování dětí ( i dospělých) a zraňuje, způsobuje hluboké a trvalé jizvy na sebevědomí a sebejistotě. Dalším, šestým citlivým označením, které by mohlo být přidáno do seznamu zahanbujících slov je všechno co se zabývá sexuálním chováním či orientací.

Každé dítě zažilo bolest v procesu dospívání. Nikdo z nás se nevyhnul kritice ze strany rodičů, jiných dospělých a hlavně ostatní děti. Zprávy o dívkách, které se rozhodly spáchat i sebevraždu nežli by měly snášet posměšky ostatních dětí, znevažování a ponižování prostřednictvím sociálních médií potvrzuje rozměr této bolesti. Většina vad charakteru není na první pohled zřejmá, jedině poslední dvě zraňující slova: tlustý,-á a ošklivý,-á  jsou viditelná pouhým okem. Jelikož máme smysl pro společenskou slušnost,nikdy přímo neříkáme, že obličej osoby je ošklivý (i kdyby byl). Naopak tlustému klidně řekneme, že je obézní, nebo že přibral, v západní společnosti se to považuje za sociálně přípustné prohlášení, které se nezdá, že by mělo být na ústupu. Velmi obézní děti i dospělí jsou vždy viděny ve negativnějším světle než jejich štíhlejší protějšky. To má psychologické dopady a poškozené sebevědomí se obtížně napravuje.

Existují jenom dva typy volitelných chirurgických zákroků, pro které v roce 1991 NIH (National Institute of Health) doporučil, aby byly povinně podmíněné předchozím souhlasem od psychologa. Jedná se o tyto operace: A/ změny pohlaví a B/ bariatrická chirurgie. V té době v bariatrii existoval prakticky jenom jediný zákrok, a to  Roux - en- Y Gastrický bypass. Byl prováděn klasickým přístupem a byl považován za nevratný, ireverzibilní proces, stejně jako je tomu u změny pohlaví. Opravdu - obě tyto radikálně odlišné operace mají některé společné prvky. Obě jsou považovány za nevratné, nemůžou být ani snadno, ani v zcela plném rozsahu vráceny do původního fyziologického stavu. Oba typy zákroků také zahrnují významné psychické změny ve vnímání sama sebe a v sebeúctě, mění se základy toho, co bylo budováno od raného dětství a dospívání.

V době, kdy pacienti podstupují požadované psychologické schválení k bariatrické operaci, jsou většinou ve věkovém rozmezí 30-60 let. Bývají to lidi, hledající úlevu od mnoha let trvající emocionální bolesti a utrpení. Kvůli jejich nadměrné hmotnosti je s nimi zacházeno „jinak“ v rodině, mezi přáteli i ve společnosti. Mnohdy se na ně pohlíží s despektem, jako na „malomocné“ nebo jako na morálně a mentálně defektní, protože selhali když " dopustili " aby tak ztloustli.

K operaci dospějí ti, kterým nikdo jiný nepomůže. Až bariatrická operace jim poskytne zvýšení sebevědomí a sebedůvěry, jenž doprovází významná ztráta hmotnosti hned od počátku. Postupně se ale hubnutí zpomaluje, tělo a mozek dosahuje nový stav rovnováhy a homeostáza se stabilizuje. Ve většině případů, a zdá se že je tomu tak po všech zákrocích bariatrické chirurgie, dochází k opětovnému menšímu – či většímu nárůstu části redukované hmotnosti. Okno pooperačního spontánního hubnutí mívá svůj časový limit. V anglickém jazyce bylo označeno jako honeymoon -  "líbánky ", kdy neexistuje nadměrná chut k jídlu a hubnutí „jde samo“, je na svém konci a spalování přebytečných kalorií se zpomaluje. Pacienti se musí v mysli přeorientovat, vrátit se zpět k dietám, k boji s nástrahami potravinového průmyslu a musí překonávat svou lenost, protože bez aktivního přičinění váha již neklesá anebo se nemusí udržet v požadované míře. Kam se pak tito pacienti, čelící univerzálně se objevujícím problémům obrátí s žádostí o pomoc? Odborník na výživu vám řekne, co jíst nebo nejíst. Trenér vám poradí jaké cvičení vykonávat častěji a intenzivněji. Chirurg bude navrhovat další doplnění (pokud máte Bandáž žaludku), nebo ať  hledáte pomoc u jiného odborníka...

Nastává čas pro návštěvu psychologa! Vyškolený profesionál je schopný naslouchat a pochopit nešťastné lidi, kteří zažívají bolest. Bolest může být fyzická nebo emocionální, a jediný způsob, jak takovou situaci úspěšně řešit je komunikovat s někým, kdo má s problémem zkušenosti a kdo tomu rozumí. Nejen že chápe, ale má i znalosti a školení v oblasti pomáhání lidem s úzkostí , depresí a paralyzujícím strachem z neúspěchu v budoucnu. Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je léčebnou metodou volby. Psychologové pomůžou pacientům pochopit řetězec duševních událostí, které se skládají z myšlenek, pocitů a v následného chování. Zásah některého z těchto faktorů může vést ke změnám. Psycholog je člen týmu, kterého se kandidáti bariatrické operace pravděpodobně obávají.  Předtím se profesionálně jen vzácně setkali s psychologem. Většina z nich s nimi nikdy před tím nemluvila a z obav, že budou „nálepkováni“ štítky jako-  blázen , líný , hloupý a tlustý…  můžou být velmi nervózní, když mají podstoupit psychologické vyšetření při recidivě obezity.

Významný americký klinický psycholog Dr. Edward Lurey uvádí, že část jeho posezení a pohovoru s pacientem je věnována vysvětlení výsledků psychologických testů, které odevzdal před rozhovorem. Další část vyšetření je věnována otázkám a posuzování znalostí pacienta a jeho odhodlání k tomu, co se chystá podstoupit. Mezi adeptem bariatrické operace a psychologem je jenom slabá vazba – ale psycholog je součást týmového přístupu, který je zásadní pro trvalý úspěch pacienta.  Na konec vyšetření Dr. Edward Lurey zvykne vyfotit si pacienta, protože většina z nich má později problém objektivně " vidět " sebe sama. Když se vrátí pacient na další  požadovanou naplánovanou kontrolu po šesti měsících a rok po operaci, a když uvidí svůj obrázek, typickou reakcí pacientů je slovo „Wow!“. Obraz těla je odolný, odolává hodnocení od jiných a je zdrojem pro sebedůveru. Jen málo z anorektických pacientů se může skutečně "vidět", kromě obrazů. Totéž platí i pro bariatrické pacienty, kteří ztratili značnou váhu za posledních šest-dvanáct-osmnáct měsíců.

Stručně řečeno, Dr. Edward Lurey je přesvědčen, že prvotní psychologické vyšetření je důležité pro orientaci a seznámení pacienta s členem lékařského týmu, který mu chce pomoct při obtížné a velké změně v životě. Jednorázové setkání s psychologem není jenom zbytečné zdržení před operací, ale je to začátek vztahu, který může být velmi užitečný pro mnoho pacientů, kteří nepocítí plně úspěch ve svých pooperačních výsledcích.

Literatura

Bariatric News, 2013

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 12.1.2014

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding