Je možné aby po bariatrické operaci pacient opět ztloustl?

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Je možné aby po bariatrické operaci pacient opět ztloustl?

Pro časopis jsem hledal odpověď na výše uvedenou otázku...
Ano, i po operaci se obezita může vrátit. Záleží nejenom od typu operace, ale i od pacienta, od jeho/ její dodržování dietologických a režimových doporučení. Obezita je podmíněna mnoha zevními a vnitřními faktory, z nichž ne všechny jsou známé a ne všechny jsou vůbec operací ovlivnitelné. Složité stavy zpravidla nemívají jednoduchá řešení a bez vydatného přispění pacienta nelze očekávat trvalý výsledek ani od operace. Logicky, kdyby existovala jedna ideální operace vhodná pro každého, pak by v bariatrii neexistovalo tolik různých typů zákroků. Přestože doposud neznáme žádnou bariatrickou operaci s perfektní, stoprocentně trvalou účinností, dnes už víme, které operace jsou v průměru náchylnější na selhání v dlouhodobém horizontu. Vždy záleží ale i na samotném pacientovi a na dalších vnějších okolnostech. 

Restrikce, omezení množství požívané potravy bez nějakého ovlivnění signalizace hladu a chutě k jídlu vede spíše k dočasnému poklesu váhy. Mechanické omezení v průchodu potravy do žaludku můžou být pociťována jako nepříjemná limitace, často spojena se zvracením. Bez ztráty apetitu dochází zpravidla k trvalému lavírování mezi snesitelnými a nesnesitelnými pocity, které vedou k vytouženému hubnutí, ale hodně závisí od síly jednotlivce, setrvat v nastavených stravovacích a režimových návycích.   
Trvalý účinek lze lépe docílit, pokud dojde po operaci i ke změnám v signalizaci.  Může se jednat o nervové vlivy a hormonální, neuroendokrinní vlivy. Pocity hladu, potřeba jíst, chutě k jídlu a požitek z jídla - to jsou signály, kterými se řídíme, které regulují stravování jednotlivce spolehlivě dlouhodobě. Jedná se o složité mechanismy, které se nejenom obtížně ovlivňují, ale nejsou ani kompletně poznány. Navíc operace, jednorazová intervence se svými riziky, musí být s minimálními vedlejšími účinky a nebylo by ani žádoucí, kdyby byl účinek nadměrný. 
V principu lze říct, že ty složitější, technicky náročnější operace jako jsou například bypasy žaludku zkracující pasáž trávícím traktem, mívají dlouhodobější, metabolicky výraznější a komplexnější účinek než jednoduché zákroky omezené na samotný žaludek. Pokud ve Vašem případu dojde - došlo k selhání jednoduššího zákroku doporučoval bych nejdříve dietologické přehodnocení situace, stravování a návrat k "pooperačním pravidlům" , až pak k posouzení vhodnosti reoperace na komplexnější, technicky náročnější a současně účinnější typ operace. Pacientům po "selhávající" bariatrické operaci navrhuji kontaktovat pracoviště, kde byla provedena původní operace, konzultovat operatéra. Každé pracoviště provozující bariatrickou chirurgii by mělo disponovat několika různými metodami, včetně bypasových operací. Společně lze vždy hledat optimální postup individuálně u každého pacienta.

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 18.6.2017

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding