Rentabilita operací pro obezitu u pacientů s Diabetem 2. typu a dopad na rozpočet ve třech evropských zemích.

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Rentabilita operací pro obezitu u pacientů s Diabetem 2. typu a dopad na rozpočet ve třech evropských zemích.

V časopisu Obesity Surgery byl v září 2009 zveřejněn článek autorů z Itále, Rakouska a Španelska. Srovnávána byla konzervativní léčba diabetu 2.typu (CT) a operační léčba diabetu 2. typu adjustabilní bandáží žaludku (AGB) a gastrickým bypasem (GBP). Kalkulovaná doba trvání léčby byla 5 let, amortizace vybavení byla ročně 3.5%, započítané jsou i náklady na případné komplikace a vychází se z publikovaných údajů v odborném tisku. Na deterministickém modelu zdravotní ekonomiky třech uvedených krajin byla prokázána

účinnost, spolehlivost, bezpečnost i ekonomická efektivita bariatrické chirurgie

. Ve všech zkoumaných krajinách je zdravotní efekt, zisk, výsledek léčby, čili

profit pro diabetika 2. typu vyšší při použití operační léčby (AGB a GBP) ve srovnání s tradiční současnou neoperační léčbou CT

. V Itálii a Rakousku jsou obě bariatrické operace po 5-ti letech nejenom úspěšnější, ale i levnější než konzervativní léčba (CT). Jenom ve Španělsku modelová kalkulace prokázala mírně vyšší cenu operační léčby diabetu 2. typu, avšak při výrazně vyšším dosaženém léčebném efektu. Proto je investice v 5-ti letém horizontu výhodná jak pro pacienta- diabetika, tak i pro plátce léčby - za předpokladu hodnoty QALY je 30.000 Euro (QALY - Quality Adjusted Life Year).  

Komentář: 
Pro vás- předpokládané čtenáře- diabetem a obezitou dotčené čitatele tohoto příspěvku je důležitý ten poznatek, že bariatrická operace léčí diabetes 2. typu, a to velice účinně a bez velkého rizika komplikací. Důležité je, že máte nárok na dostupnou a efektivní léčbu, že vám to ústava garantuje, byť vám to osobně možná žádný lékař nenabídl (snad z neznalosti). Všechno ostatní by mělo zajímat už úředníky a jiné četné kompetentní medicínsky nevzdělané manipulátory toku veřejných zdravotních financí. Zdravotní pojištění je ze zákona jako zdravotní daň odebrána pacientům, kteří dál na usměrnění toku peněz v ZP nemají žádné právo, byť se jich to fatálně dotýká. I když si všichni připíjíme v první řadě na zdraví a máme nyní dobu požehnanou k přípitkům, neznáme nikdo nominální hodnotu života a neumíme v ekonomických veličinách ani kvantifikovat cenu jednoho roku kvalitního života. Analýza nákladů a výnosů v zdravotní péči je obtížná. Audit léčby diabetu je pro plátce zdravotní péče (stát) jen aproximativní, přibližný a nepřesný. Prof. Švihovec z České farmakoekonomické společnosti před 3 lety uvedl, že v ČR ještě nezačala diskuse o tom, kolik můžeme z veřejných fondů zaplatit za jeden rok života ve standardizované kvalitě získaný díky posuzované léčbě (tzv. QALY – Quality Adjusted Life Year). Například ve Velké Británii jsou pojišťovny ochotny zaplatit za léčbu, která prodlouží pacientovi život o jeden rok, 30 000 až 50 000 liber, v USA 30 000 až 60 000 dolarů. V zde uváděné studii byl předpoklad QALY ve Španělsku 30.000 Euro. Jak je tomu nyní u nás? Tato otázka souvisí s hledáním či s čekáním na stanovení standardů a parametrů v naši zdravotní péči a zůstává stále nezodpovězená.

Literatura

Anselmino M, Bammer T , Cebrian JMF et al: Cost-effectivenes and Budget Impact of Obesity Surgery in Patients with T2DM....., in Obes Surg (2009) 19:1542-1549

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 30.12.2010

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding