Systém skórování rizika gastrického bypasu

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Systém skórování rizika gastrického bypasu

Žaludeční bypas je bariatrická operace prováděna u morbidně obézních pacientů prováděna v zájmu dlouhodobé redukce jejich váhy. Po operaci žaludek pojme jenom menší množství potravy a dříve se dostaví pocit plnosti. I když se považuje gastrický bypas za ověřený a bezpečný výkon, předci přináší určitá rizika.

„Podle našeho zjištění je gastrický bypas velice bezpečnou operací ve skupině pacientů s nízkým rizikem. Pro pacienty s nejvyššími riziky bychom ale měli hledat raději nějaký jiný výkon, nebo několik menších zákroků, aby se snížila potenciální rizika“ říká autor studie Dr. Eric DeMaria, ředitel bariatrické chirurgie na Duke University Medical Center.

Doposud neexistoval klinicky užitečný systém, jenž by dokázal určit, kteří pacienti jsou zatíženi nejvyššími riziky úmrtí po operaci žaludečního bypasu. Dr. DeMaria tvrdí, že se jim podařilo vypracovat jednoduchý skórovaní systém založený na pěti lehce identifikovatelných údajích, jenž umožňují rozhodnout, do jaké míry je konkrétní pacient vhodný pro operaci a jak vysoká je pravděpodobnost komplikace s rizikem úmrtí. 

K vytvoření tohoto skórovacího systému zkoumali chirurgové z Duke Univerzity výsledky 2.075 bariatrických pacientů operovaných ve Virginii v Richmondu mezi lety 1995 a 2004. Třicet jeden pacient ze souboru zemřel do 90 dnů po operaci. Podle retrospektivních záznamů se zvyšovalo riziko úmrtí a komplikací po bariatrické operaci v závislosti od pěti charakteristik:

"Podle našeho systému každá z pěti charakteristik má hodnotu jednoho bodu. Pacienti s výsledkem nula bodů jsou zatíženi nejnižším rizikem, a ti co dosahují pěti bodů jsou nejrizikovější“, říká Dr. DeMaria.

Jenom 3 z 957 pacientů bylo klasifikováno jako s nízkým rizikem a mortalita byla jenom 0.3%. Ve skupině 999 pacientů se středním rizikem zemřelo 19 lidí, tj. 1.9%. Naproti tomu ze skupiny 119 vysokorizikových pacientů zemřelo 9, tj. mortalita 7,6%.

Tato zjištění by mohli mít dopad na rozhodování v bariatrické léčbě, říká Dr. DeMaria. "Mnoho lidí vidí bariatrickou chirurgii jako možnost léčby až když všechny jiné postupy redukce váhy selžou“ vysvětluje Dr. DeMaria. „ Ale podle našeho skórovacího systému by měla být tato strategie přehodnocena. Jestli se pacient dostane k operačnímu zákroku až po vyzkoušení všech ostatních léčebních metod, jenž jak známo nefungují v dlouhodobém horizontu, časem se dostanou obézní do kategorie s vyššími riziky, jelikož roste jejich váha, stárnou a objeví se u nich vysoký tlak. V těchto případech opoždění chirurgické léčby způsobuje, že operace je rizikovější.“

Dr. DeMaria prezentoval  výsledky tyto studie a nového skórovacího systému na setkání Americké společnosti pro bariatrickou chirurgii (ASBS) v San Francisku

Literatura

Duke University Medical Center, news release, June 29, 2006

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 23.11.2006

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding