Mozková cévní příhoda se vyskytuje u obézních po bariatrické operaci méně často.

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Mozková cévní příhoda se vyskytuje u obézních po bariatrické operaci méně často.

Pacienti s obezitou, kteří podstoupili bariatrickou chirurgii, žijí déle a je u nich méně pravděpodobné, že utrpí mozkovou příhodu, ve srovnání s neoperovanými obézními. Potvrzují to předběžné výsledky, které budou představeny na vědeckém zasedání American Heart Association letos ve Filadelfii. „Obezita je spojena s řadou rizikových faktorů pro srdeční onemocnění a víme, že bariatrická chirurgie - která mění trávicí systém tak, aby indukoval hubnutí - může pomoci snížit tyto rizikové faktory. V naší studii jsme zkoumali, zda, a do jaké míry pomáhá bariatrická chirurgie snížit riziko mozkové mrtvice, “řekla dr. Maddalena Ardissino, spoluautorka studie z Imperial College London ve Velké Británii. V dosud největším a nejdelším výzkumu je soubor více než 4 200 pacientů po bariatrické operaci ve Velké Británii srovnáván se stejným počtem lidí, kteří bariatrickou chirurgii neměli, při srovnatelném věku , pohlaví a BMI
  • Žádný účastník neměl mozkovou příhodu v době operace 
  • Délka průměrného sledování byla 11 let a zohledňovaly se všechny hlavní rizikové faktory a užívání léků  
  • 73 účastníků mělo krvácení do mozku, cévní mozkovou příhodu nebo mini-mozkovou příhodu;
  • 229 pacientů zemřelo z jakékoli příčiny;
  • U pacientů, kteří podstoupili bariatrickou chirurgii, byla o 69% menší pravděpodobnost, že dojde k mozkové příhodě;
  • Míra, rozsah krvácení do mozku nebyl snížen bariatrickou chirurgií 
  • U pacientů, kteří podstoupili bariatrickou chirurgii, bylo o 68% méně pravděpodobné, že během následného období zemřou, než u těch, kteří nebyli operováni.
I když uvedená studie prokazuje pouze asociaci a nemůže prokázat kauzální příčinu a následek, autorka Dr. Ardissini uvádí, že "Tato zjištění vyžadují zvýšenou informovanost a vyšší implementaci bariatrické chirurgie jako léčebného kroku u obézních pacientů, kteří nejsou schopni dosáhnout přiměřeného hubnutí prostřednictvím životního stylu a medikační terapie. V současné době je jen malý zlomek lidí s obezitou podroben bariatrické operaci." 

Je třeba měznit vnímání bariatrické chirurgie, který bývá vnímána jako estetický zákrok a podstupuje jí pouze menší část populace, která by měla z operace benefit. Vzhledem k rychle se objevujícím důkazům o dlouhodobých přínosech bariatrie je třeba na ní pohlížet jako na postup zabraňující úmrtí. Jedná se o standardní postup, který by měl být zvážen, posouzen, projednán se všemi vhodnými pacienty, dodává Dr. Ardissino.

Literatura

Bariatric News

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 15.12.2019

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding