Srovnávání RYGB a Sleeve resekci žaludku

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Srovnávání RYGB a Sleeve resekci žaludku

V bariatrické chirurgii dochází k explozi dat, ale ty se většinou zaměřují na pozitivní výsledky, uvádí hlavní autorka statistického výzkumu Dr. Anita Courcoulas, profesorka chirurgie, University of Pittsburgh School of Medicine (UPMC) a vedoucí minimálně invazivní bariatrické chirurgie. Její studie je velice důležitá, protože zahrnuje nepříznivé události, které by mohly a měly zajímat či znepokojovat adepty bariatrické chirurgie. Studie s volně přeloženým názvem „Intervence a operace 5 let po bariatrické chirurgii v kohortě  amerického klinického výzkumu zaměřeného na pacienty“ byla publikována v JAMA Surgery. 
Vědci využili data shromážděná v elektronických lékařských záznamech po bariatrické operaci od 33,560 pacientů v deseti různých lékařských centrech v letech 2005–2015. Z toho 18 056 (54%) pacientů bylo po RYGB a 15 504 (46%) pacientů po SG. Jednalo se  převážně o ženy (80%), bílou rasu (66%) s 26% hispánské etnicity. 
  • Operace nebo intervence byla méně pravděpodobná po SG než po RYGB (p <0,001) a odhadovaná, upravená kumulativní míra výskytu operace nebo intervence po pěti letech byla 8,94% pro SG a 12,27% pro RYGB. Naopak revize původní operace se objevila častěji po SG (4%) ve srovnání s RYGB (2.8%). 
  • Přijetí do nemocnice, hospitalizace byla méně pravděpodobná pro SG než pro RYGB (p <0,001) a pětiletá korigovaná míra incidence byla 32,79% pro SG a 38,33% pro RYGB. 
  • Endoskopie byla méně pravděpodobná pro SG než pro RYGB (p <0,001) a upravená kumulativní incidence po pěti letech byla 7,80% pro SG a 15,83% pro RYGB.
  • Po pěti letech nebyly mezi SG a RYGB žádné rozdíly v úmrtnosti pro všechny příčiny.
Autoři předpokládají , že pacienti potřebují více péče  v období po žaludečním bypassu typu RYGB (s exkludovanou kličkou dle Roux), je to, že je to složitější chirurgický zákrok než Sleeve gastrektomie. Do výsledků analýzy se promítla i skutečnost, že po RYGB /na rozdíl od Sleeve resekce či bypasu MGB/ vznikají  častěji vnitřní kýly, které vyžadují pak reoperaci. 
Přestože se rizika zdají být při žaludečním bypassu s Roux kličkou mírně vyšší, potenciální přínosy bypasu jsou také větší. Předchozí analýty ze stejného datového  souboru ukazují, že žaludeční bypass měl za následek výrazně vyšší úbytek hmotnosti než žaludeční sleeve.
Výsledky těchto studií by  mohly pomoct pacientům a poskytovatelům zdravotní péče při informovanějších rozhodnutích o typu bariatrické chirurgie, kterou mají provádět. Autoři doporučují vysoce kvalitní sdílené rozhodování mezi poskytovatelem (lékařem) a pacientem. Začíná to konverzací o tom, jaké jsou preference a hierarchie hodnot u pacienta. Někteří lidé si cení nízkého rizika, jiné vysokou ztrátu hmotnosti. Je důležité mít informace na obou stranách rovnice riziko-přínos, uvádí autorka . Zde je zdroj:  https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/fullarticle/2758646

Literatura

V bariatrické chirurgii dochází k explozi dat, ale ty se většinou zaměřují na pozitivní výsledky, uvádí hlavní autorka statistického výzkumu Dr. Anita Courcoulas, profesorka chirurgie, University of Pittsburgh School of Medicine (UPMC) a vedoucí minimálně invazivní bariatrické chirurgie. Její studie je důležitá, protože zahrnuje nepříznivé události, které by mohli zajímat a znepokojovat bariatrické pacienty. Studie s volně přeloženým názvem „Intervence a operace 5 let po bariatrické chirurgii v kohortě amerického klinického výzkumu zaměřeného na pacienty“ byla publikována v JAMA Surgery. Vědci využili data shromážděná v elektronických lékařských záznamech po bariatrické operaci od 33,560 pacientů v deseti různých lékařských centrech v letech 2005–2015. Posuzovaná kohorta měla 18 056 (54%) pacientů po RYGB a 15 504 (46%) po SG. Jednalo se převážně o ženy (80%), bílou rasu (66%) s 26% hispánské etnicity. Operace nebo intervence byla méně pravděpodobná po SG než po RYGB (p <0,001) a odhadovaná, upravená kumulativní míra výskytu operace nebo intervence po pěti letech byla 8,94% pro SG a 12,27% pro RYGB. Naopak revize původní operace se objevila častěji po SG (4%) ve srovnání s RYGB (2.8%). Kromě toho byla hospitalizace méně pravděpodobná pro SG než pro RYGB (p <0,001) a pětiletá korigovaná míra incidence byla 32,79% pro SG a 38,33% pro RYGB. Endoskopie byla méně pravděpodobná pro SG než pro RYGB (p <0,001) a upravená kumulativní incidence po pěti letech byla 7,80% pro SG a 15,83% pro RYGB. Po pěti letech nebyly mezi SG a RYGB žádné rozdíly v úmrtnosti pro všechny příčiny. Autoři předpokládají , že pacienti potřebují více péče v období po žaludečním bypassu, je to, že je to složitější chirurgický zákrok než Sleeve gastrektomie a do analýzy se promítla iskutečnost, že po RYGB /na rozdíl od Sleeve resekce či MGB/ vznikají častěji vnitřní kýly, které vyžadují pak reoperaci. Přestože se rizika zdají být při žaludečním bypassu s Roux kličkou mírně vyšší, potenciální přínosy bypasu jsou také větší. Předchozí analýty ze stejného datového souboru ukazují, že žaludeční bypass měl za následek výrazně vyšší úbytek hmotnosti než žaludeční sleeve. Výsledky těchto studií by mohly pomoct pacientům a poskytovatelům zdravotní péče při informovanějších rozhodnutích o typu bariatrické chirurgie, kterou mají provádět. „Doporučujeme vysoce kvalitní sdílené rozhodování mezi poskytovateli a pacienty,“ dodala autorka článku Courcoulas. "Začíná to konverzací o tom, jaké jsou preference a hierarchie hodnot u pacienta. Někteří lidé si cení nízkého rizika, jiné vysokou ztrátu hmotnosti. Je důležité mít informace na obou stranách rovnice riziko-přínos." Zde je zdroj: https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/fullarticle/2758646

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 21.1.2020

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding