Výsledky 150 laparoskopických Sleeve resekcí žaludku

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Výsledky 150 laparoskopických Sleeve resekcí žaludku

Pro prezentaci na kongrese v zahraničí hodnotí MUDr. Michal Čierny, CSc. výsledky a zkušenosti ze svého souboru 150 aparoskopických Tubulizací žaludku (synonyma: Sleeve resekce žaludku, Sleeve Gastrectomy, sleeve = rukáv /angl.). První Sleeve resekce žaludku prováděl Dr. Čierny v listopadu 2006 (Úrazová nemocnice v Brně), většinu těchto operací vykonal na BMI.phtml" title="Body Mass Index">BMI Chirurgii a.s. v Brně (2007- 2009) a od listopadu 2009 byly již Sleeve resekce prováděny v Nemocnice Břeclav. Údaje o všech operacích je vedena elektronicky na www.volo.cz a www.wlsr.eu. V souboru 150 operací se potvrzují výborné výsledky - nulová mortalita a nízký výskyt pooperačních komplikací v souboru.

Nutno přiznat, že takto dobré výsledky byli dosaženy nejenom díky obětavému a zodpovědnému přístupu zacvičeného týmu (kterému patří poděkování i na tomto místě), ale zejména díky přísnému předoperačnímu výběru pacientů, zejména na předchozím malém privátním pracovišti lokalizovaném v budově polikliniky a bez zázemí nemocnice. Operační léčba obezity musela být logicky předem odmítnuta pacientům s vyšším rizikem komplikací. Extrémně obézní a ti se závažnějšími přidruženými onemocněními, kteří by bariatrickou léčbu opravdu potřebovali, nemohli být operováni, protože personální a technické možnosti zařízení toho typu by nemohlo garantovat úspěšné zvládnutí případných zdravotních problémů. Už v listopadu 2009 přesunul MUDr. Michal Čierny, CSc. svou operační aktivitu z Brna do Nemocnice Břeclav z uvedených důvodů jako i v zájmu koncentrace specializované chirurgické léčby obezity do větší, moderní nemocnice s dostatečným zázemím souvisejících odborností a s adekvátním technickým vybavením a prostorem. Epidemie obezity a metabolických onemocnění, zejména diabetu II. typu, vede k rostoucí potřebě bariatrických a metabolických operací, jenž jsou jedinou dlouhodobě efektivní metodou jejich léčby a jsou i pro státní zdravotnictví ekonomicky tím nejefektnějším řešením. Kapacita budovaného centra pro operační léčbu obezity musí umožňovat poskytování více osvědčených bariatrických zákroků, zejména těch nejefektivnějších a nejenom těch nejjednodušších.

(sem patří samotné tělo článku. )

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 3.1.2010

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding