Srovnávaní výsledků různých operačních metod léčby obezity

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Srovnávaní výsledků různých operačních metod léčby obezity

Jaké jsou výsledky různých metod léčby obezity, to by mělo zajímat nejenom odbornou veřejnost a případně úředníky zdravotních pojišťoven, ale zejména ty obézné pacienty, kteří se odhodlávají podstoupit ten významný krok k chirurgické léčbě obezity. Některá pracoviště nabízí několik bariatrických metod a pak je těžké si vybrat. Lékaři mají možnost srovnávat údaje z medicínské literatury, zejména ze zahraničí a bariatričtí chirurgové přitom taky musí sledovat výsledky v sestavách svých vlastních již odoperovaných pacientů. Kromě dosaženého úbytku na váze je velice důležité odpovědně posoudit, jak významně je ohrožen život a zdraví pacienta samotnou operací, jinými slovy jak často dochází ke komplikacím peroperačně a pooperačně. Zpravidla technicky náročnější a riskantnější operace mívá výraznější efekt na redukci hmotnosti. Kromě toho je důležité sledovat, jaký dopad má ta která operace na psychologický stav pacienta na jeho kvalitu života. A nakonec snad to nejdůležitější je, správně vyčíslit, jak se sníží zdravotní rizika obézního pacienta, jak se upraví jeho komorbidity (cukrovka, vysoký tlak, spánkové apnoe, zvýšené tuky a cholesterol atp.).

Na přiloženém grafu je zobrazeno, kolik procent z přebytečné váhy, jenž přesahuje optimální hodnotu (excess weight) ztrácí pacienti v průběhu prvního roku po adjustabilnií bandáži žaludku, po sleeve resekci žaludku a po bypase žaludku. Tyto křivky jsou vzhledem k nízkým počtům pacientů zatím jenom orientační a budou směrodatná až po delším období sledování a u většího počtu pacientů. 

Literatura

www.volo.cz

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 20.6.2009

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding