Jak se mají pacienti po gastrickém bypase?

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Jak se mají pacienti po gastrickém bypase?

Podle mezinárodně uznávaného systému B.A.R.O.S. (Bariatric Analysys and Reporting Outcome System) 3 pacienti ze čtyřech mají velice dobrý výsledek a jeden dobrý výsledek, když se hodnotí váhový úbytek, kvalita života a úprava přidružených onemocnění. Za rok po RY Gastrickém bypase se u pacientů snížilo tzv EBMIL (Excess Body Mass Index Loss, t.j. BMI jenž přesahovalo 25, t.j. horní hranici normy) v průměru o 61%. Ve srovnání s pacienty po bandáži žaludku, u kterých je průměrná hodnota EBMIL 40%, je to výraznější váhový úbytek. Pacienti po sleeve resekci žaludku redukovali po roce až o cca 80% EBMIL. (Lze vidět na www.volo.cz). První naše pacientka po laparoskopické operaci Roux-Y gastric bypas je už více než 2 roky po operaci a má se výborně. Zhubla v naši péči již více než 100 kg, z toho téměř 30 před operací a zbytek po operaci. Váha jí neustále klesá, i když nyní již jenom pomalu, netrpí potížemi, bolestmi ani průjmy. Absolvovala již kosmetické korektury z rukou plastických chirurgů. Můžete se s ní kontaktovat na diskusním foru, nebo jí potkáte na akcích Bandingklubu v Brně. Některé akce Bandingklubu získali finanční podporu od JM kraje.

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 24.10.2008

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding