Nejúčinnější léčba diabetu? Operace.

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Nejúčinnější léčba diabetu? Operace.

Objevem inzulínu  r. 1921 vstoupil chirurg Banting do léčby cukrovky a to byl základ pro vznik diabetologie. Dnes se chirurgové vracejí k léčbě diabetu s nejúčinnější, potenciálně kurativní metodou léčby. Poukázal na to americký chirurg W. Pories  v článku nazvaném " Kdo by si to byl pomyslel ? Operace se ukazuje jako nejefektivnější léčba cukrovky dospělých ", který publikoval již v roce 1995 .

Operace pro závažnou obezitu se provádějí od poloviny minulého století . I když v  našich zemích je možné považovat za nejznámější metodu Bandáž žaludku, ve světě jsou nejrozšířenějšími bariatrickými operacemi bypas žaludku a sleeve resekce žaludku. Termín " bariatrie " vychází z řeckého slova " baros " což znamená váhu. Pozorování , že diabetes po některých operacích vymizí , byly zpočátku považovány pouze za vedlejší efekt hubnutí . Dnes víme mnohem více o metabolickém efektu bariatrie, který se dostavuje bez ohledu na redukci váhy. 

Mnohé odborné studie ukazují, že bariatrická operace jsou výrazně účinnější v léčbě diabetu 2. typu, než konvenční metody léčby dietami, léky a inzulinem. Především biliopankreatická diverze, duodenální switch, Gastrický bypass a sleeve resekce žaludku mají až kurativní potenciál. Podle dr. Francesca Rubina je to bezprecedentní situace. Je to stav , se kterým jsme se nikdy předtím nesetkali. Slovo vyléčení nebo remise, vymizení diabetu v učebnicích o cukrovce dosud nikdy nebylo.

Před 2 lety jsem na těchto stránkách psal o 2-letých výsledcích studie STAMPEDE. Letos v odborném tisku (New England Journal of Medicine - NEMJ ) byly nedávno publikovány tříleté výsledky prospektivní randomizované studie ( STAMPEDE ) , která srovnává konzervativní a chirurgickou léčbu diabetu . Pacienti postižení těžkou cukrovkou typu 2 po absolvování bariatrické operace se často zcela zbavili potřeby brát inzulin a antidiabetika , měli podstatně vyšší kvalitu života a signifikantně nižší spotřebu léků jako skupina diabetiků léčených konzervativně. Operace má prokazatelné výhody nad dosavadní konzervativní léčbou diabetiků 2.typu. 

Dnešní zkušenosti nám v erudovaných centrech laparoskopické bariatrie umožňují rozšířit poskytování těchto specializovaných operací s metabolickým efektem i diabetikům s prvním stupněm obezity ( BMI 30-35 ) , nemusí se jednat o těžkou obezitu . Riziko takové minimálně invazivní operace provedené na pracovišti s bohatými zkušenostmi, tj. . s počtem přesahujícím 100 zákroků ročně , nijak nepřevyšuje riziko spojené s běžnou laparoskopickou břišní operací . Přínos operace je pro pacienta nevídaný a ukazuje se, že její odkládání je chybou, Cukrovka má progresivní průběh, časem se stává nevratnou a účinek chirurgické léčby pak s délkou trvání onemocnění klesá. 


Literatura

NEJM, Bariatric news

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 19.5.2014

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding