Má vždy operatér provést ten zákrok, který požaduje pacient?

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Má vždy operatér provést ten zákrok, který požaduje pacient?

V současné době neexistuje v bariatrické a metabolické chirurgii žádná operace, která by byla optimální pro všechny kandidáty. Významný představitel bariatrické a metabolické chirurgie „afroamerického“ původu, profesor MAL FOBI se zamýšlí nad otázkou: „Má bariatrický chirurg vykonat ten zákrok, který požaduje pacient?“ "Kdo je kompetentní posoudit správný výběr zákroku? "  

Chirurgové často tvrdí, že pro určitý typ operace se rozhodli proto, že „jí pacient chtěl“. V osmdesátých a devadesátých letech jsem se prof. Fobi ptal několika lékařů, proč místo žaludečního bypassu provedli gastroplastiku (stapling žaludku)? Později vyvstala otázka, proč dělali například Bandáž žaludku na konci devadesátých let a na začátku 2. tisíciletí a v současné době proč dělají plikaci nebo sleeve gastrektomii?

Vyjma plastické a kosmetické chirurgie není v lékařské praxi obvyklé, aby pacient přicházel k chirurgovi a požadavkem o provedení konkrétní operace. Je pravda, že v současné době je většina lékařských informací snadno dostupná na internetu a lze si extrahovat dobré informace. V takovém případě se výjimečně může stát, že dobře informovaný pacient by mohl žádat o konkrétní operaci. Většinou se ale jedná o opačný případ, kdy je pacient laik a bariatrický /metabolický chirurg (chirurg specializovaný na bariatrickou a metabolickou chirurgii, schopný provádět různé bariatrické metabolické operace včetně revizních operací) je ten nejvhodnější k tomu, aby doporučil optimální  operaci pro konkrétního pacienta na základě stavu pacienta.

My, bariatričtí /metaboličtí chirurgové, chápeme v současnosti onemocnění „Obezita“ o něco lépe než při zavádění chirurgické léčby obezity. Dnes máme k dispozici mnoho různých operací a lépe chápeme, jakých výsledků tyto operace dosahují. Kromě toho víme více i o délce účinnosti operací a co je nejdůležitější, nyní máme dostatek informací o vedlejších nežádoucích účincích různých operací. To nás přivádí k algoritmu selekce optimálního výkonu v bariatrické /metabolické chirurgii. Výběr správné operace je možný pouze v případě, že bariatrický chirurg umí a může provádět různé operace. Bohužel, každý chirurg, který může provádět jenom kteroukoliv jedinou bariatrickou  laparoskopickou operaci, se může označit za "bariatrického /metabolického chirurga". nelze s tím nic dělat. Je to svobodný svět. Navíc, lidé trpící těžkou obezitou jsou zoufalí, a tedy velmi náchylní uvěřit i nepodloženým informacím.

Jaká je správná odpověď na otázku, jestli by měl bariatrický /metabolický chirurg provádět tu operaci, kterou si požaduje samotný pacient? MAL Fobi odpovídá:  ANO, pokud chirurg dokáže provést operaci správně a bezpečně, ale: 1/ Pacient musí být vhodným kandidátem na zvolený zákrok,  -2/ Pacient musí porozumět tomu, že Obezita je multifaktoriální chronické onemocnění, 3/ Pacient musí pochopit, že jakákoli léčba vede jenom ke kontrole obezity, ne k jejímu vyléčení a  4/ Pacient musí pochopit, že vzhledem k tomu, že lidské tělo má ohromnou schopnost přizpůsobit se, existuje vysoká pravděpodobnost že v budoucnu bude možná někdy nutná i další operace. Současně je nutné prodiskutovat s pacientem různé možnosti léčby a operatér musí sám souhlasit s výběrem operace požadované pacientem.

Pokud chirurg neví, jak provést žádanou operaci správně, technicky a bezpečně - musí odpovídat NE. V takovém případě by měl lékař usměrnit pacienta do centra, které zákrok s dobrými výsledky provádí. 

Pokud chirurg umí a může provést požadovaný zákrok, ale myslí si, že se není dostatečně účinný - musí být pacient o tomto informován. 

Pokud chirurg považuje riziko operace za podstatně vyšší nežli je její očekávaný přínos, zákrok má být zamítnut. Chirurg by měl pacientovi doporučit, aby si vyžádal druhý názor a zvážil alternativní postup.

Pokud chirurg provádí jenom jeden typ operace - není  to ideální stav. Pacientem zvolenou operaci by takový chirurg měl provést pouze v případě, že tato je tou nejlepší volbou, jinak by pacienta měl odkázat na centrum, kde je provedena ta nejlepší volba pro pacienta. Bariatrický metabolický chirurg by měl být schopen provádět řadu bariatrických metabolických operací technicky správně a bezpečně a  měl by určit tu nejlepší možnost na základě stavu pacienta. V současné době neexistuje v bariatrické a metabolické chirurgii žádná operace, která by byla optimální pro všechny kandidáty.

Autorem článku v Bariatric News byl Mathias A. L. (MAL) Fobi - MD FACS, FICS, FACN, profesor chirurgie na univerzitě SAIMS JIO a ředitel klinického výzkumu a školení na Mohak Bariatric and Robotic Surgery Center v Indore v Indii. Od roku 1979 do roku 2016 byl lékařským ředitelem a hlavním chirurgem Centra pro chirurgickou léčbu obezity v Los Angeles. Je minulým prezidentem kalifornské části ASMBS, minulým prezidentem nadace ASMBS, minulým prezidentem IFSO a minulostí Předseda správní rady IFSO

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 29.12.2019

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding