Jaký smysl má předoperační zhubnutí ?

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Jaký smysl má předoperační zhubnutí ?

Autoři z Kalifornie na souboru 90 pacientů chystaných k laparoskopickému gastrickému bypasu docílili předoperačně zhubnutí o 0 až 24%, s průměrem vyše 7% ze své původní váhy. V pooperačním průběhu pozorovali lepší redukci váhy u pacientů, jenž dokázali zhubnout již před bariatrickou operací. Navíc zjistili, že operace byla kratší o 36 minut u skupiny pacientů, kteří redukovali před operací o více než 5%.
Zdroj.:
Alvarado R. a spol.: The Impact of Preoperative Weight Loss in Patiants Undergoing Laparoscopic Roux-en-Y Bystric Bypass. Obes Surg. Vol.15, 2005 No IX, s.1282-1286

Jiní autoři z Cleveland Clinic Foundation v Ohio, USA, hodnotili retrospektivně 132 pacientů, jenž byli odborně vedeni k cílenému zhubnutí krátkou dobu před laparoskopickou bariatrickou operací. Měli s stanovený cíl zhubnout 10% excess weight loss (EWL), tj desetinu té váhy, jenž převyšuje nad střední hodnotu normy dle tabulek podle příslušné výšky pacienta. Dietní režimy nebyly jednotné, zpravidla tekutá dieta 800 kcal/den. Rozdílná byla i délka hubnutí a dosažení stanoveného cíle nebylo nevyhnutnou podmínkou k tomu, aby proběhla operace. Při zpětném hodnocení zdravotních záznamů bylo konstatováno, že horší průběh operace byl u skupiny 47 pacientů, kteří vůbec nezhubli, jako u skupiny 48 pacientů, jenž zhubli v průměru o 4.6% EWL, tj cca 3.3 kg. U těch co nezhubli předoperačně byli statisticky signifikantní rozdíly ve vyšších krevních ztrátách, 5 x časteji se vyskytli různé nepříznivé odchylky od normálního průběhu operace a cca 3x častěji chirurg při operaci konstatoval zvětšení jater. Hubnutí a hladovění před operací naopak nemělo žádný negativní dopad na hojení ran a pooperační průběh. Závěr studie ukazuje, že pokles váhy před operací je užitečný pro pacienty, jenž se chystají k laparoskopickému gastrickému bypasu.

Poznámka:

I když uvedené studie zkoumaly bypas žaludku, princip zhubnutí má stejný efekt i před bandáží žaludku, nebo před jakoukoliv jinou laparoskopickou operaci v blízkosti jater a bránice. Je to významná možnost, jak může pacient sám příznivě ovlivnit průběh a výsledek operace.

Literatura

Alvarado R. a spol.: The Impact of Preoperative Weight Loss in Patiants Undergoing Laparoscopic Roux-en-Y Bystric Bypass. Obes Surg. Vol.15, 2005 No IX, s.1282-1286

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 11.7.2006

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding