Proč se nedaří upravit stravovací návyky?

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Proč se nedaří upravit stravovací návyky?

Tým vědců z Austrálie, USA a Velké Británie provedl experimenty na dobrovolnících a jejich stravovacích návycích. Skupina 110 mladých dobrovolníků se zdravými stravovacími návyky byla rozdělena na dvě podskupiny. Jedna polovina pokračovala ve zdravém jídelníčku, druhá polovina požívala nezdravé jídlo západního stylu s vysokým obsahem tuků a sacharidů. Po jednom týdnu rozdílného stravování byli všichni dobrovolníci pozváni k snídani společně do laboratorního prostředí. Tam byli všichni podrobeni testu paměti před jídlem a po něm. Současně se zkoumalo, jak moc si testované osoby užívali jídlo, které konzumovali během studijního týdne. Výsledky jsou zajímavé:  

Týdenní vystavení dietě v západním stylu způsobuje snížení výkonu v paměťových funkcích závislých od hipokampu (HDLM- Hippocampus dependent learning memmory) a k poruchám řízení apetitu při měření testem na chtění a na chutě. Rozsah těchto změn v HDLM koreloval s kontrolou chuti k jídlu, co potvrzuje významnou roli hipokampu v kontrole apetitu.

Práce byla publikována pod názvem: „Hippocampal-dependent appetitive control is impaired by experimental exposure to a Western-style diet“ (Kontrola chuti k jídlu závislá na hippocampu je narušena experimentálním vystavením dietě západního stylu)  v časopise Royal Society Open Science.

Obecněji řečeno, tento experiment, spolu s výsledky jiných studií na zvířatech a lidech, naznačuje, že strava západního stylu způsobuje už po krátkodobé expozici neurokognitivní poruchy. Konzumace nezdravého jídla sníží schopnost hipokampu regulovat jeho příjem. Po týdnu přejídání nezdravými pokrmy si testované osoby uchovali vzpomínky na potěšení z pochoutek, a ta zdravá strava byla pozapomenuta. Vzniká jakási závislost na nezdravých a chutných pokrmech. Proto je tak obtížné zdržet se konzumace Junk food" a „fast food“, t.j. nezdravého jídla západní civilizace. A proto je problém epidemie obezity tak vypuklý.  

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 22.2.2020

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding