Tromboembolické komplikace, plicní embolie

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Tromboembolické komplikace, plicní embolie

V bariatrické chirurgii se doporučuje profylaktické použití preparátů heparinu s cílem snížit riziko život ohrožující embolie plic, která vzníká v důsledku žilní trombózy. Bez použití farmakologické profylaxe se výskyt hluboké žilní trombózy u běžných chirurgických pacientů udává v 10% až 40%. V časopise Bemiparin Update 3/10 jsou prezentovány vlastní zkušenosti s přípravkem  nízkomolekulárního heparinu (bemiparin - ZIBOR) u 350 pacientů, kteří byli v období července 2007 – červencec 2010 autorem operování pro morbidní obezitu na BMI pracovišti v Brně (do října 2009) a v Nemocnici Břeclav.a.s.. Jednalo se o laparoskopické bandáže žaludku -LAGB (170) a laparoskopické sleeeve resekce žaludku - LSG (180).  

Výsledky: V souboru 350 bariatrických pacientů byla prokázána jenom jedna tromboembolická komplikace, a to v podobě plicní embolie (tj. výskyt 0.29%). Embolie byla detekována u pacientky po LAGB až po jejím propuštění a byla úspěšně léčena ambulantně. V souboru se nevyskytlo žádné úmrtí a nebyla potřebná ani žádná transfuze krve. Ve sledovaném období byly provedeny 4 reoperace, z toho dvě pro krvácení, dvě pro zánět pobřišnice.

Závěr: Příznivý nízký počet tromboembolických komplikací (0.29%) lze přičíst farmakologickému efektu zvoleného heparinu v kombinaci s rutinným použitím pneumatické peroperační mechanické komprese dolních končetin speciálními návleky. Významný efekt má taky včasná pooperační dechová rehabilitace,  vertikalizace a mobilizace bariatrických pacientů ode dne operace.  

Literatura

Bemiparin Update 10, 3/2010

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 3.9.2010

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding