Bariatrické operace s malabsorbcí

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Bariatrické operace s malabsorbcí

Bandáž žaludku je operace, jenž kombinuje restrikci s malabsorbcí. V Evropě jeho použití stoupá a v USA je to nejčastější bariatrická operace. Podstatou velice náročného výkonu je nevratné přerušení žaludku v jeho horní části a napojení tenkého střeva přímo na zmenšený žaludek tak, aby docházelo k menšímu vstřebávání živin z požité potravy. Operace se provádí někde otevřeně, ale v erudovaných centrech čím častěji i laparoskopicky. Technická náročnost laparoskopického provedení je velice vysoká, ale dlouhodobý efekt je podle některých údajů vyšší a trvalejší než u čistě restrikčních operačních metod.
Pooperační rizika jsou vyšší, a to úměrně delší operaci (2- 4  v začátcích až 6 hodin) , technické náročnosti a rozsahu preparace. Týká se to vyššího rizika krvácení, tromboembolizmu, pooperační infekce či netěsnosti sešití několika anastomóz (spojení bakteriálně osídlených dutých orgánů trávícího traktu). Taky pozdní komplikace můžou být závažné, ale nejsou tak časté jako po bandáži žaludku. Podle délky tenkého střeva jenž se vyřadí z pasáže závisí míra přidružené malabsorbce, která může vést po létech i k nedostatku některých živin, vápníku , minerálů, vitamínů a pod.
Pooperační stav si nevyžaduje výrazná dietetická omezení, ale doporučují se pravidelné kontroly vnitřního prostředí až do konce života a trvalé doplňování některých látek. Menší žaludek pojme menší porce a zkrácená trasa potravy vede k častějšímu vyprazdňování.  Cena operace je obdobná jako u předchozích výkonů a kromě ohodnocení práce závisí zejména od počtu použitých staplerů.
Vyřazení duodena a biliopankreatický bypas -Duodenal switch with Biliopancreatic diversion, Operace podle Scopinara-
je operací s převažujícícm malabsorbčním efektem, kdy se sice zmenšuje i žaludek (tubulizace žaludku) ale podstatou účinku je, že důsledkem změněného napojení střeva působí trávicí enzymy na požitou stravu jenom v délce cca 75 cm posledního úseku tenkého střeva. Tím nemůže dojít k dostatečnému vstřebávání a docílí se redukce váhy až na tabulkovou normu. Operace obdobně jako při bypasech žaludku lze provádět i laparoskopicky, jedná se ale o nejnáročnější zásah, který se někdy provádí ve dvou na sebe navazujících částech s odstupem několika měsíců.
Operační rizika jsou obdobné, nebo mírně vyšší jako u žaludečního bypasu, ale pozdní důsledky malabsorbce můžou být výraznější.
Pooperační stav si nevyžaduje jiná opatření jako doplňování vitaminů, minerálů a dalších látek, nutné jsou doživotní kontroly vnitřního prostředí, někdy i infuzní léčba k doplnění chybějících substancí.

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 20.2.2007

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding