Tubulizace žaludku

Tubulizace žaludku (Sleeve Gastrectomy) je restrikční operační zákrok, jenž se provádí laparoskopicky a spočívá ve zmenšení žaludku. Podélně se přeřeže a přešije v celé délce vakovitý dutý orgán tak, aby tvořil jenom trubici nebo rukáv. Zbytek žaludku se odstraní. Tím se sníží kapacita žaludku jako rezervoáru a vede to k jeho rychlejšímu naplnění a tím včasnému pocitu plnosti žaludku. Porce tolerovaného jídla se dramaticky sníží a pacient hubne, v tempu a míře velice podobných jako je tomu u bandáže žaludku.
Tubulizace žaludku

Výhodou této restrikční operační metody oproti bandáži žaludku je to, že nevyžaduje v dalším pooperačním průběhu žádné adjustace, a že pacient není nositelem žádného umělého implantátu, který by se mohl v dlouhodobém horizontu komplikovat například infekcí.

Nevýhodou tubulizace žaludku je právě to, že není adjustovatelná, že tempo hubnutí nelze regulovat a při dalším přejídaní se může žaludek roztáhnout opět do formy vaku. Váha by v tom případě po několika letech opět stoupala.

Tato metoda operační léčby se používá samostatně jenom několik let a nejsou ještě k dispozici dlouhodobé výsledky větších souborů. Z dosavadních zkušeností je známo, že lépe funguje u "jedlíků" a že pooperační průběh musí být sledován. U části pacientů dojde k přibývání na váze a u těch je pak vhodné zvažovat doplnění složitější operace - gastrický bypas, případně až bypasovou malabsorbční operaci - bilopankreatickou diverzi s přepo jením dvanáctníku (BPB+ Dudenal Switch). Tubulizace žaludku se původně používala jenom jako součást BPD + DS a jelikož se jedná o nejnáročnější operaci, u některých pacientů se prováděla na dvě etapy. Posléze se přišlo na to, že po první restrikční části operace, po tubulizaci žaludku pacienti asi v polovně případů zhubli dostatečně a již nepřibrali, proto bylo u nich od malabsorbční části výkonu upuštěno.

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding