Bariatrická a metabolická chirurgie

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Bariatrická a metabolická chirurgie

Pojem "bariatrie"je odvozen z řeckého slova "barys" (těžký) a "iatros" (lékař, léčit). Používá se k označeníchirurgické léčby obezity. Obezita je hlavním rizikovým faktorem mnoha onemocnění, která patří k nejčastějším příčinám smrti (diabetes, kardiovaskulární a cévní mozkové příhody), proto lze touto účinnou léčbou zlepšovat zdravotní stav otylých, prodloužit a zkvalitnit jim život, zabránit jejich invalidizaci. Po bariatrických operacích je navíc pozorován okamžitý příznivý efekt na metabolická onemocnění neuroendokrynními mechanizmy, které se blíže objasňují. Zlepšení např. cukrovky se projevuje v horizontu dnů, t.j. ještě dříve, než pacient k nějakému poklesu váhy dospěje. Proto se v posledních letech zavádí označení

"metabolická chirurgie".

 Z dosavadních desetiletí sledování je ověřeno, že největší přínos přináší bariatrická/metabolická operace diabetikům 2.typu, zejména těm, co jsou ještě v časném období svého onemocnění, protože u nich většinou do roka od operace vymizí známky cukrovky, jinak nevyléčitelného progresivně postupujícího celoživotního onemocnění. Proto se mluví i o "

operační léčbě diabetu 2.typu

". Bariatrická a metabolická operativa, tato úzká oblast chirurgie vzrostla  v posledním destiletí podle některých statistických údajů v západní euroamerické medicíně počtem výkonů až desetinásobně. Za posledních více než 50 let bylo navrženo více než padesát různých operací, ze kterých jenom některé se používají ve větší míře i dnes. Celosvětově se provádí ročně 300 až 450 tisíc operací. 
Výskyt obezity epidemicky až pandemicky roste,Obezita.phtml">Obezita vede k mnoha dalším nemocem, u kterých konzervativní, méně radikální léčebné postupy nemají požadovaný dlouhodobý efekt a vedou k ekonomickým a sociálním dopadům. Tím je dáno opodstatnění pro bariatrii, jako doposud jedinou léčebnou metodu s dlouhodobým efektem váhového úbytku. Cílem bariatrie je snížení zdravotních rizik obezity cestou redukce váhy. Nejedná se o kosmetickou, či estetickou chirurgii na zakázku klienta.V posledních letech se pozornost koncentruje zejména k chirurgické léčbě diabetu 2.typu. 

Bariatrická chirurgie je jako život zachraňující krok indikovaný až při vysokém stupni obezity, ale u diabetiků druhého typu již při 1. stupni obezity s důrazem na to, aby se konzervativní léčba cukrovky neprodlužovala, s délkou trvácní onemocnění klesá metabolická účinnost bariatrie. Zákrok je odůvodněn vysokými zdravotními riziky, je indikován za definovaných, mezinárodně akceptovaných podmínek komisí specialistů z různých oborů. Indikační bariatrickou komisi tvoří zejména A. internista-obezitolog, resp. diabetolog nebo endokrinolog, B. psycholog event. psychiatr, případně C. nutriční terapeut, dietolog a D. specializovaný bariatrický chirurg. 
Vedle účinnosti operační léčby obezity, diabetu a dalších komorbidit je pro rozhodování důležitá i bezpečnost léčebného postupu. Riziko úmrtí do 30 dnů je v éře minimálně invazivní, laparoskopické chirurgie, v rukou zkušeného operatéra a jeho týmu, nižší než 0.1%, t.j. obdobně jako u jiných běžných laparoskopických operacích, např. žlučníku a slepého střeva. Předpokladem dostatečné erudice je, aby chirurg prováděl bariatrické operace v počtech nad 50 - 100 zákroků ročně. Takových pracovišť je u nás cca 10 - 12, zdaleka není vhodné, aby se bariatrické operace nabízeli na každé chirurgii.    
V ČR jsou chirurgové specializující se na operační léčbu obezity od března 2005 zastřešení "Bariatrickou sekcí", která organizačně podléhá současně ČCHS (Česká chirurgická společnost) i ČOS (Česká obezitologická společnost) ČLS JEP (České lékařské společnosti Jana Ev. Purkyně), co je unikátní postavení, které ale názorně odráží nutnost multioborové spolupráce při léčbě obezity.

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 25.10.2015

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding