Co je bariatrie?

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Co je bariatrie?

Pojem "bariatrie" je odvozen z řeckého slova "bari" (těžký) a používá se k označení chirurgické léčby obezity. Tato úzká oblast chirurgie v posledním destiletí vzrostla podle některých statistických údajů v západní euroamerické medicíně počtem výkonů až desetinásobně. Za posledních cca 50 let bylo navrženo více než padesát různých operací, ze kterých jenom některé se používají ve větší míře i dnes.
Výskyt obezity epidemicky až pandemicky roste, obezita vede k mnoha dalším nemocem, jenž zkracují život a snižují jeho kvalitu a konzervativní, méně radikální léčebné postupy nemají požadovaný dlouhodobý efekt a vedou k ekonomickým a sociálním dopadům. Tím je dáno opodstatnění pro bariatrii, jako doposud jedinou léčebnou metodu s dlouhodobým efektem váhového úbytku. Cílem bariatrie je snížení zdravotních rizik obezity cestou redukce váhy. Nejedná se o kosmetickou, či estetickou chirurgii na zakázku klienta. Bariatrie je jako život zachraňující krok indikována až při vysokém stupni obezity s vysokými zdravotními riziky a za dalších definovaných, mezinárodně akceptovaných podmínek komisí specialistů různých oborů. Indikační bariatrickou komisi tvoří zejména A. internista-obezitolog, resp. diabetolog nebo endokrinolog, B. psycholog event. psychiatr, případně C. nutriční terapeut, dietolog a D. specializovaný bariatrický chirurg.
V ČR jsou chirurgové specializující se na operační léčbu obezity od března 2005 zastřešení "Bariatrickou sekcí", která organizačně podléhá současně ČCHS (Česká chirurgická společnost) i ČOS (Česká obezitologická společnost) ČLS JEP (České lékařské společnosti Jana Ev. Purkyně), co je unikátní postavení, které ale názorně odráží nutnost multioborové spolupráce při léčbě obezity.

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 11.7.2006

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding