Jaké operace se využívají při léčbě obezity ?

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Jaké operace se využívají při léčbě obezity ?

Ve světě se používají různé bariatrické operace, a to vždy až po selhání konzervativních léčebných pokusů a po splnění mezinárodně platných indikačních podmínek a dle bariatrických standardů. Operace se v současnosti provádí téměř výlučně laparoskopicky v celkové anestézii na operačním sále za hospitalizace po interním předoperačním vyšetření, které si pacient předem zajistí zpravidla v místě svého bydliště.

Cílem bariatrických operací je zejména snížení zdravotních rizik, ke kterým vede morbidní Obezita. K docílení snížení váhy se u tzv restrikčních bariatrických zákroků uplatňuje operační zmenšení anebo přiškrcení žaludku bandáží. U jiných operací se s restrikcí kombinuje malabsorbční efekt , jelikož se provede napojení střev tak, aby pozřená potrava měla ve větší či menší míře zkrácenou trasu trávícím traktem. Tomu úměrně se sníží vstřebávání živin a dosáhne dlouhodobý efekt poklesu váhy.

Z mnoha typů bariatrických operací se nejvíce uplatňují ty, které jsou prováděny laparoskopicky, miniinvazivně. Nejčastějšími jsou: 

Kterákoliv z uvedených bariatrických operací představuje pro pacienta při dlouhodobém sledování prakticky vždy nižší riziko, než samotná Obezita ve svém II. a III. stupni, za předpokladu, že je správně indikována a správně provedena, t.j. dle doporučení a standardů bariatrických odborných organizací. Finanční návratnost bariatrických operací je v západní cizině stanovena na cca 2 - 3 roky. To je doba, za kterou úspory z léčby přidružených onemocnění převýší vynaložené náklady na operaci. 

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 20.2.2007

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding