Žaludeční balón

Co je žaludeční (intragastrický) balónek?

žaludeční - intragastrický balónek Kromě operační léčby obezity, existuje, a je v praxi vyzkoušena, ještě méně invazivní metoda jak pomoci při hubnutí. Je to dočasné umístění silikonového balónku do žaludku (BIB, žaludeční - intragastrický balón). Měkký roztažitelný balónek je naplněn modře zabarvenou tekutinou v množství kolem 500 ml, čím se částečně naplní žaludek a pacienti mají pocit nasycení i po požití menšího množství jídla.

Zavedení balónku

Samotný zákrok zavedení balónu do žaludku zatěžuje pacienta méně jako operace (např. bandáž žaludku). Většinou si nevyžaduje ani celkovou anestezii, ani hospitalizaci v nemocnici. Provádí se endoskopicky za pomoci gastroskopu, kterým se vyšetřuje žaludek. Zákrok trvá cca 20 - 30 minut a po krátkém odpočinku a sledování lékařem se může pacient vrátit domů. V prvních dnech se můžou objevovat pocity plnosti, nevolnost až napínání na zvracení. Intragastrický balónek lze ponechat v žaludku jen 3 - 6 měsíců, protože by mohlo dojít k jeho poškození a následným komplikacím. Únik modré náplně by se projevil zbarvením moče do modra, co je signál k okamžité kontrole u lékaře, který BIB systém zavedl. Odstraňování BIB ze žaludku se provádí obdobně endoskopickou cestou.

Jak žaludeční balónek funguje?

Podstata fungování této metody spočívá v usnadnění redukční diety. Míra redukce váhy s pomocí balónu se pohybuje mezi 10 až 20 kg a závisí od dodržování menších porcí jídla, kterému systém BIB napomáhá. Podstatná je ale potom délka udržení váhového úbytku po odstranění balónku, a ta bude záviset od udržení změněného životního stylu ve smyslu diety a pohybové aktivity. BIB je doporučován především u tzv. superobezních pacientů s BMI nad 50, jako příprava k bandáži žaludku. U těchto nemocných je riziko operace tak vysoké, že je vhodné jej předtím balonem BIB snížit. Pro pacienty, kteří nejsou indikováni k bariatrické léčbě je intragastrický balón také vhodná, málo invazivní a účinná pomůcka k léčbě obezity, ale trvalý efekt může mít jen za předpokladu odborně vedené diety a modifikace chování, životosprávy. BIB systém není hrazen zdravotní pojišťovnou.
© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding