Bariatrie na kongresu Obezitologie 2006

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Bariatrie na kongresu Obezitologie 2006

Ve dnech 9. a 10. 11.2006 probíhaly v Brně v hotelu Voroněž dva paralelní kongresy: Obezitologie 2006 a chirurgický kongres Českého a moravského klubu invazivní endoskopie (CMCIE), jenž tradičně pořádá Úrazová nemocnice v Brně již 14 let.

V prvním dni se přímo z operačního sálu Úrazové nemocnice v Brně přenášeli na živo různé endoskopické operace, mezi jiným i laparoskopický bypas žaludku. Při operaci 184 kg vážicí pacientky, jenž máme v dlouhodobé společné péči s obezitologickým centrem II. int. kliniky FN U sv. Anny, jsme asistovali belgickým chirurgům. Během druhého dne kongresu pak probíhala živá odborná diskuse na téma různých operačních metod léčení těžké obezity.

Obezitologové a bariatričtí chirurgové, přesto, že užívají různé léčebné postupy, jsou sjednoceni v názoru, že operační metody léčby těžké obezity jsou ve statisticky hodnocených souborech pacientů účinnější, bezpečnější a spolehlivější než dlouhodobá konzervativní léčba. Není přitom výrazných rozdílů mezi jednotlivými typy operací. Nejčastější bariatrickou operací v ČR je bandáž žaludku, spíše výjimečné jsou tubulizace žaludku (gastric sleeve resection) a žaludeční bypasy. Důležitý je individuální výběr správné metody pro konkrétního pacienta a provedení operace podle mezinárodně akceptovaných kritérií výběru a přípravy pacientů, a to zkušeným bariatricky zaměřeným operatérem, jenž dlouhodobě spolupracuje s multioborovým bariatrickým týmem. 11.11.06 přinese zprávu o kongresu MF Dnes.

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 10.11.2006

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding